Design & Bulid

Model Zaprojektuj i Wybuduj wciąż jest w Polsce mało popularny, mimo że to optymalny wybór dla Inwestora, któremu zależy na minimalizacji ryzyka przedsięwzięcia. Jego przewagi są widoczne na wszystkich etapach przedsięwzięcia, od szkicu po gotowy budynek zapewniając kontrolę nad czasem i budżetem. Poznaj trzy powody, dla których Zaprojektuj i Wybuduj naprawdę działa!

Na podstawie własnego doświadczenia jesteśmy w stanie powiedzieć, że model Zaprojektuj i Wybuduj to racjonalny wybór. Jeśli jednak obawiasz się, że jednorazowa decyzja o wyborze firmy projektowo-wykonawczej pozbawi cię możliwości zmiany decyzji po zobaczeniu projektu, przetestuj z nami sam koncept! Działamy w systemie odrębności kontraktowej i nasza współpraca może zakończyć się po etapie przedstawienia projektu, jeśli będziesz chciał spróbować innych pomysłów architektonicznych.

Dlaczego “design & build” działa?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ

Za całą inwestycję odpowiada jedna firma – jednocześnie architektoniczne biuro projektowe i wykonawca. Dzięki temu unika się typowej dla tradycyjnego modelu ?spychologii?, kiedy wykonawcy, odpowiedzialni jedynie za swoje etapy prac, przenoszą odpowiedzialność za niedotrzymanie harmonogramu i przekraczanie budżetu na swoich poprzedników. W modelu Zaprojektuj i Wybuduj inwestor nie usłyszy narzekań na projekt skutkujących ciągłym podnoszeniem kosztów inwestycji.

REALNE PROJEKTY

Zaprojektuj i Wybuduj to projektowanie z myślą o wykonawstwie, z pełną świadomością trudności, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach inwestycji. Dzięki temu koncepty mogą być nie tylko oryginalne, ale także racjonalne w sensie wykonawczym. W Bart20 używamy oprogramowania parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM), które pozwala nam dokonywać skomplikowanych analiz planowanej inwestycji, by wybrać optymalne rozwiązania. W ten sposób, dzięki technologii oraz doświadczeniu architektonicznemu, jak i wykonawczemu, powstają wartościowe projekty gotowe do realizacji.

USTALONY BUDŻET

W tradycyjnym modelu architekt – projektant branżowy – kosztorysant – oferent – wykonawca inwestor poznaje realny koszt swojego przedsięwzięcia dopiero po jego zakończeniu. Najczęściej jest on znacznie wyższy od założonego, ponieważ zarówno biuro architektoniczne, jak i projektowe nie ma rzeczywistego interesu w precyzyjnym oszacowaniu kosztów inwestycji. Dlatego też bardzo prawdopodobne jest, że wykonawca, przenosząc odpowiedzialność na swoich poprzedników w procesie, obciąży inwestora dodatkowymi kosztami. Jedynie w modelu Zaprojektuj i Wybuduj można mieć pewność, że założony budżet nie zostanie przekroczony. Gwarantuje go umowa, którą możemy zawrzeć, gdyż już na etapie projektowania wiemy, jaki będzie koszt inwestycji.