Przebieg inwestycji

USTALENIE WYMAGAŃ I WYTYCZNYCH INWESTORA

Najpierw ustalamy, jakie jest zamierzenie inwestora oraz jaki budżet jest na nią przeznaczony. Następnie opracowujemy program funkcjonalno-użytkowy, który służy do ustalenia kosztów przedsięwzięcia. Sprawdzamy także, jakie są wymagania formalno-prawne do przeprowadzenia inwestycji oraz w jaki czas jest potrzebny np. do uzyskania niezbędnych zezwoleń. Ostatecznie przygotowujemy harmonogram ramowy inwestycji.

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNYCH I WYBRANIE NAJLEPSZEJ

Wykonujemy szkice i wizualizacje zamierzenia inwestora. Na tym etapie koncepcja wirtualna jest dopasowywana i sprawdzana również w odniesieniu do założonego planu i budżetu budowy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przygotowujemy i składamy kompletną dokumentację projektową w stosownym urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Opracowujemy dokumentację wykonawczą zawierającą harmonogram inwestycji, gwarantując utrzymanie kosztów inwestycji zgodnie z zawartą umową.

REALIZACJA ROBÓT

Realizujemy roboty w zakresie kompleksowego wykonawstwa:
– prac ziemnych i posadowienia budynku,
– konstrukcji i izolacji termicznych oraz przeciw wilgotnościowych
– instalacji wewnętrznych: wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i sieci inteligentnego budynku
– robót wykończeniowych
– elementów małej architektury

KONTROLA BUDŻETU, HARMONOGRAMU I JAKOŚCI PRAC

Dbamy o jakość realizowanej inwestycji, równocześnie kontrolując jej koszta i czas realizacji. Gwarantujemy egzekucję projektu w budżecie określonym w umowie.

WYKONANIE PROJEKTÓW ARANŻACJI WNĘTRZ

Jeśli umowa to przewiduje, rozszerzamy naszą kompleksową usługę o projekt aranżacji wnętrz.

Czy architekt może być dobrym wykonawcą?

Jak najbardziej! Obecne trendy promują ideę "master builder" osiągalną teraz dzięki zaawansowanym narzędziom projektowym, które umożliwiają sprawnemu projektantowi "wirtualne budowanie" w 3D/4D- z funkcją określenia czasu budowy, przebiegu użytkowania, kosztów eksploatacji i planowania rozwiązań ekologicznych.

Czy muszę decydować się i na projekt i na realizację?

Działamy na zasadzie odrębności kontraktowej - możliwe jest zlecenie nam jedynie przygotowania konceptu. Jeśli nie spełni on oczekiwań, będziesz mógł spróbować innych projektów.

Informacje o kosztorysie

Tak. Budżet zostaje określony w umowie na etapie tworzenia konceptu i nie ulega zmianie. Inwestor nie zostaje obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami w trakcie budowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA
ARCHITEKTURA KOMERCYJNA