INWESTYCJA KONTROLOWANA

W naszej pracy korzystamy z oprogramowania realizującego koncepcję parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwia tworzenie zaawansowanych modeli i wirtualne testowanie ich właściwości. BIM wspiera nas w kontrolowaniu budżetu i harmonogramu inwestycji jednocześnie pozwalając na daleko idącą elastyczność na etapie opracowywania projektu.

Poprzez oprogramowanie BIM mamy dostęp do pełnej informacji o budynku na każdym etapie inwestycji co ułatwia koordynację działań międzybranżowych. Narzędzia te pomagają nam także realizować politykę proekologiczną umożliwiając precyzyjne badanie energochłonności budynku oraz przewidywanie przebiegu jego amortyzacji. BIM wspiera nas w realizowaniu koncepcji tworzenia zintegrowanego, dzięki któremu inwestor ma możliwość wyboru najlepszych dostępnych rozwiązań architektonicznych, projektowych, optymalizacyjnych i wykonawczych.

JAK PROJEKTUJEMY

TWORZENIE WIRTUALNYCH MODELI I ICH TESTOWANIE

Poprzez oprogramowanie BIM mamy dostęp do pełnej informacji o budynku na każdym etapie inwestycji co ułatwia koordynację działań międzybranżowych.